Musikquiz och trubbadurkväll

11/01 kl. 20:00-01:00