Handelsmagasinet!

Vi öppnar diversehandel med lokala produkter!

Vi samlar in närproducerade varor och tillverkar egna produkter till försäljning.

Den här omställningen har varit nödvändig för att vi ska kunna överleva dessa tider, vi kan på så sätt också fortsätta stödja lokala producenter och arbeta för ett hållbart och välmående Kristinehamn.

Klicka här för att bläddra ibland våra producenter och läsa om våra produkter!